Doporučujeme

Majitel a zakladatel společnosti Scott & Weber Adam Zvada o bezpečnosti a ochraně klientů

"I v této složité době zůstává naši největší prioritou bezpečnost a ochrana zdraví našich klientů i zaměstnanců. Sestavili jsme projektový tým, který celou situaci podrobně monitoruje, průběžně vyhodnocuje a intenzivně komunikuje, zavedli jsme okamžitě zpřísněná hygienická pravidla a řadu bezpečnostních opatření, snažíme se ve spolupráci s našimi partnery a dodavateli najít a přijít s řešeními, která by Vám pomohla usnadnit práci i z domova a následně i s bezpečným návratem do práce. Intenzivně také připravujeme otevření našich dalších prémiových lokalit servisovaných kanceláří a coworkingu na Praze 1 v budově The Flow Building na Václavském náměstí 47 a na Praze 4 v atraktivní lokalitě Pankrác. Obě tyto nová centra budou otevřená ještě tento rok, v případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte kdykoliv na mne či náš obchodní tým obrátit. Ke zvládnutí současné situace Vám za celý tým Scott & Weber přeji hlavně pevné zdraví, mnoho sil a pozitivních myšlenek. Celý náš tým je Vám neustále k dispozici," říká zakladatel a majitel společnosti Adam Zvada. 

 

"Even in these difficult times, our number one priority is the safety and health of our clients and employees. We set up a project team that closely monitors and continuously evaluates the entire situation and communicates intensively. We have introduced immediate tightened hygienic rules and a list of safety measures. With the help of our partners and suppliers we are trying to find solutions which would help you with working from home and subsequently with safe return to our work spaces. We are also intensively preparing the opening of our premium sites, a serviced offices and coworking in Prague 1 in The Flow Building in Wenceslas Square 47 and in Prague 4's attractive location Pankrác. Both of these centers will open later this year, if you have any questions please do not hesitate to contact me or anyone from our sales team. For our entire team Scott & Weber I wish you good health, strength and positive thoughts. Our team is always available for you," says the founder and owner Adam Zvada.