„Oslovit na založení firmy společnost Scott & Weber byla dobrá volba.”

Jana Pícková,
Ředitelka společnosti
Účetnictví on-line, s.r.o.

Vedení účetnictví

Potřebujete splnit zákonem stanovenou podmínku k zajištění účetnictví a hlavně mít pod kontrolou finanční prostředky v rámci každodenního chodu společnosti?

Základní služba obsahuje

 • Pravidelné měsíční účetnictví
 • Zaúčtování resp.pořízení účetních dokladů
 • Vedení účetních knih dle zákona o účetnictví
 • Členění na výnosová střediska s přiřazením nákladů
 • Správa analytických a dalších účtů
 • Možnost měsíčních reportů vč. přípravy rozvahu, výkazu zisků a ztrát a dalších.
 • Roční účetní výkazy
 • Kompletace roční účetní závěrky, rozvahy, výkazu zisků a ztrát a dalších dokumentů vč.příloh.

Také je možno využít dalších účetních služeb:

 • Vystavování daňových dokladů dle požadavků klienta
 • Asistence u finančních kontrol
 • Ostatní administrativní služby
 • Zpracování mezd
 • Přihlašování na ČSSZ
 • Zpracování mezd a odvodů zaměstnanců
 • Výpočty příspěvků, nemocenské, dovolené apod.
 • Příprava mzdových výkazů
 • Rozsah služeb lze nastavit individuálně dle potřeby, množství dokladů v oběhu, četnosti příchozích / odchozích dokladů apod.

Ceník vedení účetnictví a mezd si vyžádejte na: info@scottweber.cz

Svůj požadavek k informativní schůze zašlete prosím na: info@scottweber.cz nebo prostřednictvím poptávkového formuláře.

Nezávazná poptávka

Zašlete nám svůj dotaz a nezávaznou nabídku obdržíte obratem nebo nás můžete kontaktovat na tel. čísle:
800 550 570 (zelená linka)