Doporučujeme

Scott & Weber reaguje na nepříznivou situaci ohledně boje proti koronaviru zvýšenými bezpečnostními a preventivními opatřeními

Scott & Weber reaguje na nepříznivou situaci ohledně boje proti koronaviru zvýšenými bezpečnostními a preventivními opatřeními pro chránění klientů, kolegů i personálu. Veškeré informace najdete níže. Prosíme, všechny klienty, aby dodržovali veškerá opatření, a pokud to není nezbytně nutné, aby zvolili možnost práce z domova. Děkujeme za pochopení. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na Community Managerky vašich center. 

Scott & Weber responds to the unfavorable situation regarding the fight against coronavirus by increasing security and prevention measures to protect clients, colleagues and staff. All information can be found bellow. We ask all clients to follow all precautions and unless it is absolutely necessary to choose the option of working from home. Thank you for your understanding. If you have any questions, please do not hesitate to contact the Community Manager of your centers.

Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali, že vstupem do našich prostorů prohlašujete, že jste se v posledních minimálně 14 dnech nevrátili ze země označené jako rizikové v souvislosti s nákazou Covid-19, nenacházíte se ve státem nařízené karanténě, ani jste nepřišli do styku s nakaženým. 
  • Zároveň bychom Vás požádali o omezení pohybu ve společných prostorech centra
  • Pokud to bude možné, využívejte Vaše soukromé nádobí. Pokud budete využívat nádobí ve sdílených kuchyňkách, omývejte ho před použitím i po něm.
  • Úklid centra bude probíhat standardně s ohledem na přijatá opatření. Vzhledem k mimořádné situaci však úklid nebude sbírat nádobí z kanceláří. 
  • Zároveň dojde k omezení výroby limonád a překapávané kávy, ostatní kávovary budou fungovat v běžném režimu.
 
My zde pro Vás budeme i nadále k dispozici, jen Vás žádáme o dodržování všech přijatých opatření. Chráníte tím sebe, své kolegy, i náš personál.
 
Děkujeme za pochopení a dodržování. V případě jakýchkoliv dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit.  
 

Dear clients, 

we would like to inform you that by entering the office center, you declare that you have not returned from a country identified as at risk of Covid-19 infection for at least the last 14 days, have not been in a government-mandated quarantine, nor have been in contact with an infected person. 
 
  • We would also ask you to restrict movement in the common areas of the center.
  • If possible, use your private dishes. If you use the utensils in shared kitchens, wash them before and after use.
  • The center will be cleaned as standard, taking into account the measures taken. However, due to the extraordinary situation, cleaning will not collect dishes from the offices.
  • At the same time, the production of lemonade and drip coffee will be reduced, other coffee machines will operate in normal mode.

We will continue to be available to you here, just asking you to comply with all measures taken. This protects yourself, your colleagues and our staff.

Thank you for your understanding and compliance. If you have any further questions, please do not hesitate to contact us.