Děje se u nás

Rozloučení s manažerkou centra Simonou Hartmanovou

Naše kancelářské centrum Anděl Park prochází malými změnami. Současná manažerka centra Simona se chystá na mateřskou dovolenou. V její pozici ji nahrazuje Lenka Romová, se kterou jste se už mohli setkat na recepci. Při této příležitosti jsme pro naše klienty uspořádali bruch.
Taktéž do našeho týmu vítáme novou kolegyni Andreu, kterou od této chvíle můžete vidět na naší recepci.

 

Business centre Anděl Park is going through little changes. Our current center manager Simona is going to maternity leave. She is going to replaced by Lenka whom you could already meet on recepcion. In this occasion we organized bruch for our clients. 
Also we have new member in our team Andrea, who we would like you to introduce you. You can see her from now on recepcion.