Novinky

Mobilní aplikace pro klienty Scott & Weber centra Praga Studios

Our Praga Studios app is designed to provide all the information about Prague Studios and its surroundings in Prague. You can find there the latest information on the board, upcoming cultural events, communicate with other users, share rides, explore surroundings and get all the information you need. Praga Studios is available on App Store and Google Play. Download and stay tuned:-)! 

Aplikace Praga Studios je navržena tak, aby poskytovala veškeré informace o Praga Studios a blízkém okolí. Najdete zde nejnovější informace z budovy, nadcházející kulturní akce, komunikujte s ostatními uživateli, sdílená auta, prozkoumejte okolí a získejte všechny potřebné informace. Appka Praga Studios je k dispozici na App Store a Google Play. Stáhněte si a zůstaňte naladěni :-)!