Kariéra ve Scott&Weber

Přidej se k nám...k našemu skvělému a přátelskému týmu, který má možnost být u toho, když se utváří nový ekosystém flexibilních pracovišť a coworkingu, pro komunitu našich nadaných a úspěšných klientů.

Aktuální pracovní příležitosti


Sales manager

Hledáme novou posilu na pozici Sales Manager, lovce se silnými vyjednávacími dovednostmi, který miluje příležitosti jednání s novými lidmi - majiteli a řediteli úspěšných společností/našimi potenciálními klienty a rozvoje obchodních příležitostí. Hledáme silnou osobnost, která umí rychle navazovat silný vztah, získat si důvěru, najít to správné řešení, dotáhnout obchod a uzavřít smlouvu.

Úspěšný kandidát bude odpovědný za uzavření nových smluv, rozvoj obchodní strategie a dosažení stanovených obchodních cílů splněním potřeb nových zákazníků.

Klíčové odpovědnosti:

Membership Sales and Management

 • Vybudování a udržování silné “sales pipeline” databáze profitabilních obchodních poptávek které zajistí plnění měsíčních cílů a zajištění 100% obsazenosti center.
 • Vedení celého obchodního procesu s potenciálními novými klienty od první kvalifikace obchodního případu, přes prohlídku centra, jednání a přípravu nabídky až po uzavření a podpis smlouvy.
 • Nepřetržitá aktivní komunikace, navázaní silného vztahu a vybudování důvěry s potenciálními klienty i se všemi osobami ovlivňující vyhodnocení nabídky.
 • Zajištění průběžného update stavu obchodní poptávky do CRM.
 • Příprava obchodního reportingu
 • Spolupráce na vytváření obchodních a propagačních materiálech, na plánech, cenících atp.

Broker Partnership

 • Odpovědnost za vybudování perfektního vztahu s brokery, agenty a realitními společnostmi s cílem zvýšení počtu poptávek generovaných z tohoto kanálu. Pořádání meetingů se skupinami agentů, snídaní a obědů s jednolivci atp.
 • Příprava obchodních podkladů pro potenciální klienty oslovující brokery;
 • Návrh a realizace benefitů pro nejlépe spolupracují brokery
 • Účast na akcích pořádaných brokery realitními skupinami;
 • Udržování databáze brokerů.
 

Move-in implementace

 • Efektivní předání nového klienta Community a Operations manažerům v rámci Move-in fáze (klíčové fáze po podpisu smlouvy pro vytváření a péči o spokojenou komunitu). Cílem Sales Managera je zajistit, aby příprava, nastavení, předání prostor/pracoviště klienta proběhlo bezchybně a členové klienta si natrvalo uložili první pozitivní dojem při spolupráci s naší firmou.
 

Koho hledáme

 • Zákaznicky orientovaná osoba, obchodník tělem i duší, profesionál s minimálně 5 letou zkušeností a s prokazatelnými úspěchy v této či podobné pozici pronájmu kancelářských prostor, či prodeje a nabídky členství v komunitách, prodeje luxusních služeb, B2B byznysu v oblasti služeb s orientací na osobní jednání.
 • Zkušenosti z Real estate a coworkingu velmi preferovány.
 • Osoba s energií, kterou by mohla rozdávat a s přístupem “nic není problém”.
 • Člověk, který si umí „vyhrnout rukávy“, je pečlivý, orientovaný na detail.
 • Někdo, komu nevadí, že se pohybuje neustále na různých místech, v různých centrech, s různými lidmi. Někdo, kdo je nadšený z možnosti, že se ráno vzbudíte a celý den strávíte v komunikací se potenciálními i současnými klienty, někdo s neutuchajícím zájmem splnit i sebemenší požadavky našich klientů.
 • Osoba s vysoce rozvinutými komunikačními dovednosti, někdo, kdo umí lidi spojovat a umí vytvářet silné obchodní vztahy.

COO - Chief Operations Officer

Top-management pozice odpovídající za budování, rozvoj a provoz celé naši komunity 1.400 aktivních členů na 5 kancelářských centrech. Úspěšný kandidát bude řídit akvizici i aktivaci nových klientů, retenci a upselling členů stávající komunity, a bude odpovídat za efektivní provozní chod našich center.

Hledáme etického lídra a silnou osobnost s příkladnou osobnostní integitou, člověka, který bude přirozenou neformální autoritou pro své kolegy i klienty Scott & Weber.

Klíčové odpovědnosti:

People Management

 • Řízení oddělení community managementu, Obchodu a Provozu s cílem splnění byznys cílů na všech 5 lokalitách.
 • Neustále zlepšování metodik, průvodců a postupů v oblastech community managementu, event. Managementu a Obchodu a Operation Excellence.
 • Nepřetržitý monitoring a zvyšování dovedností a znalostí celého týmu.
 • Provádění Performance management reviews

Community Management

 • Zajištění co nejvyšší úrovně spokojenosti našich členů a nejvyššího stupně pohostinnosti a péči o členy naší komunity
 • Supervize Move-in a Move-out procesu s cílem zajištění nejvyšší úrovně předání zkušeností.
 • Osobní účast na onboardingu nových VIP klientů
 • Kontrola a rozvoj Member Portalu, komunikačního rozhraní s našimi členy.
 • Kontrola a „vymáhání dodržování“ pravidel chování a Provozního řádu v našich centrech.
 • Zajištění neustálého rozvoje naši komunity, akitivit vedoucím k vytvoření vztahů mezi členy
 • Organizace úspěšných eventů a vedení kalendáře akcí s cílem přilákat nové a udržet stávající členy, zajištění profitabilního budgetu.
 

Sales & Partnership

 • Odpovědnost za P&L každého centra – sledování růstu počtu členů, míry obsazenosti center, ziskovosti služeb.
 • Příprava obchodní strategie s cílem uzavření profitabilních nových obchodů a zajištění/udržení 100% obsazenosti našich lokalit.
 • Kontrola, mentoring a vylepšování “sales pipeline”, optimalizace “funnelu” tj obchodního trychtýře, konverzního poměru, přesnosti forecastingu.
 • Osobní kontakt pro korporátní VIP klienty, vedení celého obchodního cyklu přes první jednání až po uzavření smlouvy.
 • Spolupráce s Marketingem a Business Developementem, příprava aktivit vedoucích k vygenerování vice poptávek po našich službách.
 • Zajištění silného partnerství s významnými realitními společnostmi a brokery.
 • Udržování vztahu s klíčovými dodavateli a zástupci pronajímatele budovy.

Provozní řízení center a služby klientům

 • Kontrola a řízení nákladů jednotlivých center, identifikace příležitostí k redukci provozních nákladů OpEx. Odpovědnost za optimalizaci CapEx rozpočtů při fit-out stavebních akcích, odpovědnost za splnění termínů.
 • Prevence závad a problémů souvisejících s provozem center a facility službami.
 • Bezpečnost provozu, BOZP, PO.
 • Odpovědnost za nastavení a provozování “perfektních” klientských provozních služeb v modelu Operational Excellence, provádění kontrol výkonosti dodavatelských služeb jako ICT, F&B, úklid a údržba, stavební fit-out práce.
 • Zavádění inovativních trendů a nových technologií související s oborem flexibilních pracovišť a coworkingu.
 • Odpovědnost za správnou fakturaci klientům, autorizace nákladových faktur/odpovědnost za náklady souvisejících s provozem center a za režijní výdaje společnosti.
 • Neustále zlepšování ICT a F&B služeb, jejich implementace a předávání informací/zaškolení ostatních týmů, pořádání vzdělávacích přednášek pro klienty naší komunity
 

Koho hledáme

 • Neformální autoritu, která si lehce získá uznání u zaměstnanců i zákazníků.
 • Zákaznicky orientovaná osoba, profesionál s minimálně 5letou zkušeností a s prokazatelnými výsledky v oblasti řízení Real Estate či podobné pozici podmínkou – preferovaně jako ředitel menšího hotelu, zážitkové restaurace či podobného zařízení, ředitel společnosti budující a spravující komunitu/ velké členskou základnu nap.ř gym & health centrum, kongresové centrum.
 • 5+ let zkušeností s řízením týmu minimálně 10 lidí podmínkou.
 • Znalost projektového managementu a řízení provozu společnosti velmi preferovaná
 • Člověk, který si umí „vyhrnout rukávy“, je pečlivý, orientovaný na detail.
 • „Black-belt expert“ v tabulkách se znalostmi finančního reportingu, budgeting a forecastingu.
 • Osoba s vysoce rozvinutými komunikačními dovednosti, někdo, kdo umí lidi spojovat a umí jít příkladem.

Marketing Manager