ICT služby

Jaké jsou Výhody ICT řešení od Scott Weber

Rychlost zprovozněné služby

 • Okamžitá konfigurace a využití našich ICT technologií a IT profesionálů představuje pro klienta nižší náklady související s jeho nastěhování do kancelářských prostor a rychlejší nstartování jeho byznysu.

Vysoká dostupnost sítě

 • Nepřetřižitý monitoring sítě 24 hodin, 7 dní v týdnu.
 • Vysoká dostupnost sítě garantovaná SLA smlouvou 99,5%.

Odbornost IT personálu

 • IT technici zabezpečují uživatelskou podpora koncových stanic klienta i serverovou infrastrukturu. Provozujeme IT Hotline linku, nabízíme i nadstandardní on-site support

Spolehlivost a bezpečnost sítě

 • Kvalitní síťová infrastruktura JUNIPER a CISCO, zajištuje přístup na síť i při výjimečných situacích. Ochrana při výpadku napájení pomocí záložního zdroje UPS příp. i dieselagregátu.
 • Zabezpečení internetového připojení na integrovaném firewallu, který povoluje pouze nutný síťový provoz a brání škodlivým útokům zvenčí.
 • Síť VLAN klientům umožnují segmentaci na menší sítě uvnitř fyzické struktury sítě Scott & Weber.
 • WI-FI bezpečná bezdrátová sít v každém centru

Flexibilita nabízeného řešení

 • Břemeno dlouhodobých kontraktů s poskytovateli hlasových a datových služeb nahradíme flexibilním řešením kdykoliv přizpůsobitelným aktuálním potřebám klienta.

Více o architecture site Scott & WeberArchitektura site je postavena na těchto cílech:

 • Škálovatelnost

  Všechny komponenty architektury musí podporovat škálování a umožňovat postupný růst v závislosti na uživatelských požadavcích a firemních potřebách.

 • Dostupnost

  Komponenty architektury musí poskytovat redundanci nebo speciální funkcionalitu pro zvládnutí havárií.

 • Bezpečnost

  Architektura musí obsahovat takový bezpečnostní model, který ochrání data infrastrukturu před zákeřnými útoky nebo krádežemi.

 • Schopnost podpory

  Infrastruktura je navržena tak, aby zkrátila dobu potřebnou k řešení problémů a tím minimalizovala náklady na technickou pomoc.


Síťová Infrastruktura Scott & Weber

Tato hraniční síť odděluje WAN vnější síť od interní LAN site klientů. Síťová zařízení se skládají ze směrovačů CATALYST, CISCO a firewall JUNIPER. Tato zařízení poskytují konektivitu, síťovou bezpečnost a síťovou dostupnost.

Směrovače jsou používány pro připojení podnikové infrastruktury k poskytovali internetových služeb (ISP), který zajišťuje přístup do internetu.

Firewall je mechanismus pro kontrolu toku dat mezi dvěma částmi sítě s různými úrovněmi důvěryhodnosti. Vnější firewall by měl prověřovat síťový provoz mezi vnější sítí a demilitarizovanou zónou.


Demilitarizovaná zóna

Demilitarizovaná zóna (DMZ) leží mezi hraniční sítí a interní sítí a je oddělena firewallem. Síť obsahuje servery poskytující dvě základní skupiny služeb. První skupinou jsou klientské web služby, druhá skupina serverů poskytuje síťové služby jako jsou Domain Naming System (DNS).

Interní síť

Interní síť se skládá z oddělených funkčních oblastí rozdělených do síťových segmentů neboli VLAN. Implementace VLAN dovoluje maximální izolaci jednotlivých segmentů, zvyšuje bezpečnost a kontrolu nad tokem dat mezi aplikačními komponentami.