Poradna Založení společnosti
v daňovém ráji

Každý z nás už zcela určitě slyšel o pojmu “daňový ráj” nebo v angličtině pojem “tax haven”. Daňové ráje mohou být jak malé ostrůvky uprostřed Karibského moře, tak i veliké vyspělé průmyslové země.

Každý podnikatel má za cíl maximalizaci zisku. V konkurenčním prostředí je pravidelné zvyšování výnosů stále více obtížnější, proto firmy stále častěji hledají úspory, a to především na straně nákladů. Snižovat daňové zatížení společnosti lze několika legálními způsoby. Jednou z možností je přesun sídla společnosti do země s výhodnějším daňovým režimem.

Existuje celá řada důvodů pro zakládání nebo přesun společností do těchto zemí. Mezi nejčastější důvody pro založení společnosti v zahraničí patří především anonymita vlastnictví a s ní spojená ochrana majetku a vlastnictví a také daňová optimalizace.

Hlavním kritériem vstupu na jiný trh nemusí být ale pouhá výše daní nebo anonymita vlastnictví. Dalším důležitým kritériem pro výběr země je také skutečnost, zda-li se firma fakticky přemístí na zahraniční trh se svoji produkcí nebo bude podnik na zahraničním trhu realizovat pouze nevýrobní procesy.

Mnoho velkých, a nejen v Česku úspěšných firem, se snaží optimalizovat svoje náklady v daňovém ráji. Tím mohou dosahovat vyšších zisků a celkově využívat výhod, které české prostředí nenabízí.

Co jsou to vůbec daňové ráje a co pro danou zemi je charakteristické? Jaká obecná kritéria musejí pro toto označení splňovat?

Co je to daňový ráj?

V podstatě jediná a přesná formulace daňového ráje neexistuje. Nulová nebo nízká sazba daně ji jistě rozhodujícím kritériem, ne ale jediným. Zpravidla se při posuzování, zda-li země spadá či nikoliv do skupiny daňových rájů bere v úvahu více hledisek. Například Organizace pro ekonomickou a hospodářskou spolupráci (OECD) z Výboru pro fiskální záležitosti (CFA) definuje pro stanovení daňového ráje tři rozhodující kritéria:

 • Jurisdikce neuvaluje žádné nebo pouze nominální daně
 • Nedostatek transparentnosti
 • Ochrana osobních finančních informací: Daňové ráje mají obvykle velmi přísná pravidla pro ochranu svých klientů před kontrolou ze strany zahraničních daňových orgánů.

V minulosti byl definován ještě 4. kritérium, které se týkalo “nečinnosti aktivit”, tedy absence reálné aktivity podnikání. Tento faktor byl ale USA v červenci r. 2001 zrušen a formálně zrušeno OECD v roce 2002.

Definicí najdeme celou řadu, ale obecně můžeme říci, že se jedná o takové státy, které svým zákonným opatřením přitahují vysoký počet nerezidentů za účelem minimalizace daňové povinnosti.

Země, které splňovaly všechny výše uvedená kritéria zařadila v roce 2000 OECD na seznam a vyzvala je ke splnění požadavků týkající se transparentnosti a zpřístupnění informací pro vlády rezidentských zemí poplatníků, kteří v daném daňovém ráji podnikají. Původně tento seznam obsahoval 41 zemí (Bermudy, Belize, Libérie, Jersey, Nizozemské Antily aj.). Během několika následujících let, většina zemí byla vyškrtnuta ze seznamu nespolupracujích zemí. Poslední tři země (Andorra, Lichtenštejnsko a Monako) v roce 2009 implementovaly standardy OECD týkající se transparentnosti. V současné době tak na seznamu nespolupracujích daňových rájů není žádná země.

Nižší administrativa jako jedna z konkurenčních výhod

Daňová úspora, prestiž, menší legislativní zatížení...to je jen krátký výčet výhod, které přináší přesunutí nebo založení společnosti do daňového ráje.

Obecně nejčastější zmiňované výhody v založení společnosti v zahraničí patří:

 • Daňová optimalizace
 • Prestiž, image
 • Větší ochrana soukromí či anonymita vlastnictví
 • Možnost založení holdingu, kdy společnost vlastní podíly i v jiných podnicích
 • Rychlost založení společnosti
 • Stabilní politické prostředí
 • Menší administrativní zatížení
 • V některých případech i levnější pracovní síla

Na českém trhu existuje několik společností nabízející zakládání společností v zemích s výhodnějším daňovým či legislativním zatížením.

Společnost Scott & Weber spolupracuje s nejlepšími odborníky na zahraniční právo a nabízí tak svým klientům komplexní poradenství s ohledem na jejich potřeby, požadavky či případná rizika.

Nezávazná poptávka

Zašlete nám svůj dotaz a nezávaznou nabídku obdržíte obratem nebo nás můžete kontaktovat na tel. čísle:
601 389 500
800 550 570 (zelená linka)