Prodej Ready made SE

Chcete vysoce prestižní a důvěryhodnou společnost, která Vám v budoucnu umožní snadné rozšíření podnikání do zahraničí? Scott & Weber nabízí ready made SE na prodej, s nimiž své plány můžete uskutečnit okamžitě!

3
3

Založené a prodané společnosti
za uplnynulých 30 dní

Prodej READY MADE SE

Evropská společnost je velice prestižní a důvěryhodnou formou podnikání, která je uznávaná všemi státy EHP. Umožňuje jednoduché rozšíření podnikatelských aktivit do zahraničí a také snadnou změnu sídla společnosti v rámci EHP, která může jejím vlastníkům přinést značné právní i daňové výhody.
SE dle zákona nemůže založit libovolná fyzická či právnická osoba, k tomu je oprávněna pouze již existující SE a v určitých případech může vzniknout také spojením dvou již fungujících firem. Díky ready made SE na prodej od Scott & Weber se však jejím vlastníkem může stát každý, a to okamžitě a bez nutnosti skládání základního kapitálu ve výši 120.000 Eur. Rádi Vám v budoucnu zajistíme také právní a daňové poradenství, vedení účetnictví či organizaci valných hromad.

Aktuální NABÍDKA ČESKÝCH READY MADE SE

Obchodní firma Zápis Status Zvýhodněná cena za společnost (Kč) Cena základní (Kč) Poznámka
při využití sídla 3 roky při využití sídla 2 roky při využití sídla 1 rok
RENBONIUM SE 4/15 Zamluveno 74 900 79 900 84 900 89 900 Bank.účet zdarma, jakékoliv změny možné, poskytujeme asistenci s registracemi k DPPO a DPH.
REAL ESTATE PARTNERS SE 6/14 Prodáno 89 900 94 900 99 900 129 900 Jakékoliv změny možné. Asistence s registracemi živností a daním zajištěna.
DONIATIUM SE 5/15 74 900 79 900 84 900 89 900 Bank.účet zdarma, jakékoliv změny možné, poskytujeme asistenci s registracemi k DPPO a DPH.
TENIAS HOUSE SE 5/15 Zamluveno 74 900 79 900 84 900 89 900 Bank.účet zdarma, jakékoliv změny možné, poskytujeme asistenci s registracemi k DPPO a DPH.
ARTINDONIA SE 5/15 Zamluveno 84 900 89 900 94 900 99 900 Bank.účet zdarma, jakékoliv změny možné, poskytujeme asistenci s registracemi k DPPO a DPH.
COLLINTALIA SE 9/14 Zamluveno 79 000 89 000 99 000 129 000 Bank.účet zdarma, jakékoliv změny možné, poskytujeme asistenci s registracemi k DPPO a DPH.

Proč zvolit EVROPSKOU SPOLEČNOST

SE je vhodná především pro podnikatele, kteří mají rozsáhlé a finančně náročné podnikatelské záměry, které potřebují zastřešit prestižní a důvěryhodnou formou podnikání. SE je oficiálně uznávaná všemi státy EHP, umožňuje snadné rozšíření podnikání do zahraničí a v rámci EHP také bezproblémovou změnu sídla. Na rozdíl od klasické a.s. má jednodušší řídící a kontrolní strukturu. Svým majitelům umožňuje zachování anonymity, čímž chrání jejich soukromí, a v bezpečí zůstává i jejich soukromý majetek.

Výhody SE

  • Vysoce prestižní a důvěryhodná společnost uznávaná všemi státy EHP
  • Možnost kdykoli změnit sídlo v rámci EHP
  • Méně náročný administrativní provoz než u klasické a.s.
  • Ochrana soukromí vlastníků
  • Ochrana soukromého majetku vlastníků

Vaše časté dotazy

Jaký je rozdíl mezi akciovou a evropskou společností?

Evropská společnost, zkráceně označovaná SE (Societas Europea), je vlastně evropskou akciovou společností, tedy akciovou společností založenou podle právních norem EU. Oproti českému pojetí a.s. však vykazuje určité rozdíly, významně se odlišuje především způsobem svého založení a také svou řídící a kontrolní strukturou.

Založení nové SE je výrazně komplikovanější než založení nové a.s. Podle právních norem platných v České republice je k založení a.s. nutná pouze přítomnost jedné právnické či dvou fyzických osob a základní kapitál ve výši 2.000.000 Kč. SE ovšem běžná fyzická ani právnická osoba založit nemůže. Relativně snadno ji může založit již existující SE jako svou dceřinou společnost. Dále může vzniknout fúzí dvou či více a.s. či založením holdingové SE z již existujících a.s. nebo s.r.o., pokud tyto společnosti podléhají právním předpisům členských států EU a mají své sídlo registrované v EHP. Možná je také transformace stávající a.s. v SE, ovšem jen za předpokladu, že daná a.s. alespoň 2 roky vlastní dceřinou společnost. Kromě toho mohou SE založit také společnosti ve smyslu čl. 48 odst. 2 Smlouvy či jiné veřejnoprávní nebo soukromoprávní právnické osoby, ale opět pouze pokud minimálně 2 roky vlastní dceřinou společnost, podléhají právním předpisům členských států EU a mají sídlo registrované v EHP. Základní kapitál musí v každém případě dosahovat minimální výše 120.000 EUR (3.100.000 Kč).

SE se od a.s. odlišuje také svou řídící a kontrolní strukturou. Uspořádání SE vychází z klasické a.s., v případě monistické struktury je však výrazně jednodušší. Pro její správné fungování stačí pouze jeden člen představenstva a jeden člen dozorčí rady. Dualistická struktura SE je shodná s českým pojetím a.s., která je řízena představenstvem složeným z jedné až tří osob, které je kontrolováno dozorčí radou čítající minimálně tři osoby. Nad vším bdí valná hromada společnosti složená z jejích akcionářů.

V ostatních ohledech jsou si již obě společnosti velmi podobné. Obě umožňují zachování anonymity vlastnictví prostřednictvím anonymních akcií, jinak zvaných také akcie na majitele či akcie na doručitele. V obou případech je kromě soukromí a bezpečí akcionářů chráněn také jejich soukromý majetek, akcionáři totiž ručí za závazky společnosti pouze do výše svého vkladu. Obě formy podnikání jsou velice prestižní a důvěryhodné, SE je ovšem na rozdíl od a.s. uznávaná všemi státy EHP a v rámci tohoto prostoru může také kdykoli změnit své sídlo, což pro její vlastníky může být výhodné především z právního a daňového hlediska.

Jak probíhá převod ready made SE?

Převod ready made SE z jejího poskytovatele na nového vlastníka probíhá velmi rychle a jednoduše. Poté, co si nový vlastník vybere vhodnou společnost z nabídky SE na prodej, pouze podepíše smlouvu o převodu cenných papírů a uhradí požadovaný poplatek. Tím získává vlastnická i jednací práva za společnost a může okamžitě začít podnikat. Administrativní formality spojené s prodejem SE za něj vyřídí poskytovatel ready made, změny jsou do obchodního rejstříku zaneseny obvykle do 7 dnů.

Proč změnit sídlo společnosti v rámci EU?

SE může kdykoli bez problémů změnit své sídlo nejen v rámci EU, ale v rámci celého EHP, do kterého kromě členských států EU patří také Norsko, Lichtenštejnsko a Island. Důvodem této změny bývá především odlišný daňový nebo právní systém cílového státu, který společnosti přináší určité výhody. SE však nejprve pro změnu sídla musí splnit několik zákonných požadavků. Musí provést mimořádnou účetní závěrku a doložit potvrzení o bezdlužnosti vůči státu, ve kterém je nyní registrovaná, dále získat souhlas k registraci sídla od lokálního poskytovatele, pokud v cílové zemi nemá k dispozici sídlo vlastní, a nakonec zanést změny do obchodního rejstříku. Tento proces trvá obvykle 3 až 9 měsíců.

Nezávazná poptávka

Zašlete nám svůj dotaz a nezávaznou nabídku obdržíte obratem nebo nás můžete kontaktovat na tel. čísle:
774 498 933
800 550 570 (zelená linka)