Prodej Ready made s.r.o.

Začínáte s podnikáním a potřebujete rychle vlastní společnost bez velkých počátečních investic? Zvolte ready made s.r.o. od Scott & Weber! Podnikat můžete začít ihned, bez vyřizování úředních formalit a skládání základního kapitálu.

3
3

Založené a prodané společnosti
za uplnynulých 30 dní

Prodej Ready made s.r.o.

Společnost s ručením omezeným je v České republice nejoblíbenější formou podnikání. Od jejího založení však někdy budoucí podnikatele odrazuje náročný a zdlouhavý administrativní proces spojený s jejím vznikem a nutnost složení základního kapitálu. Scott & Weber nabízí snadné řešení v podobě ready made s.r.o. na prodej!
Ready made s.r.o. je nově založená společnost, která je již zapsaná v obchodním rejstříku, má splacený základní kapitál a pouze čeká na převod na nového majitele. Ten za ni po podpisu smlouvy může ihned začínat jednat. U všech ready made s.r.o. na prodej garantujeme prvotřídní právní dokumentacinulovou účetní historii. I do budoucna Vám rádi pomůžeme s veškerými změnami a správou Vaší společnosti.

Aktuální nabídka českých ready made s.r.o.

Obchodní firma Zápis Status Zvýhodněná cena za společnost (Kč) Cena základní (Kč) Poznámka
při využití sídla 3 roky při využití sídla 2 roky při využití sídla 1 rok
SMILEWOOD s.r.o. 12/15 15 900 16 900 18 900 24 900 Akční cena 15.900 Kč! Možnost jednání za společnost ihned. Asistence k registraci daní zajištěna. Bankovní účet zdarma i pro jednatele!
DARKENMONA s.r.o. 12/15 17 900 18 900 19 900 25 900 Možnost podat daň.přiznání až v r.2017! Sleva při objednání do konce měsíce. Obsahuje malé akcie.
SINAPURE s.r.o. 11/15 15 900 17 900 19 900 24 900 Časově omezená akční cena 15.900 Kč. Platí při rezervaci do konce měsíce.
KIENREED s.r.o. 9/15 16 900 17 500 18 900 25 900 Akční cena 16.900 Kč. Možnost jednat ihned. Bankovní účet veden zdarma i pro jednatele!
SANTECORT s.r.o. 9/15 Zamluveno 17 900 18 900 19 900 25 900 Možnost jednání za společnost ihned. Bank.účet veden zdarma, změny možné, asistence s registracemi k daním.
MIDCREEK s.r.o. 12/15 16 900 17 900 19 900 25 900 Akční cena 16.900 Kč. Možnost jednání za společnost ihned. Asistence k registraci daní zajištěna. Bankovní účet zdarma.
KINSBRIDGE s.r.o. 4/15 17 900 18 900 19 900 25 900 Možnost jednání za společnost ihned. Asistence k registraci daní zajištěna. Bankovní účet zdarma.
SITONAWAY s.r.o. 12/15 Zamluveno 15 900 17 900 19 900 25 900 Časově omezená akční cena 15.900 Kč. Platí při rezervaci do konce měsíce.

Proč zvolit společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným je nejčastější formou společnosti, která je vhodná pro každé podnikání. Ideální volbou je především pro podnikatele, kteří chtějí realizovat projekty malého či středního rozsahu. K založení a fungování společnosti stačí jediná osoba, která může vykonávat funkci jednatele i majitele zároveň. Velkou výhodou oproti živnostenskému podnikání je ochrana soukromého majetku společníků, kteří za závazky firmy ručí jen do výše svého vkladu.

Výhody s.r.o.

  • Společnost vhodná pro každý typ podnikání
  • Založení a vedení společnosti jedinou osobou
  • Ochrana soukromého majetku společníků

V případě zájmu nabízíme také

Vaše časté dotazy

Jak probíhá prodej ready made s.r.o.?

Převod ready made s.r.o. na konečného vlastníka probíhá velice rychle a jednoduše. Budoucí majitel si nejprve vybere vhodnou společnost z nabídky ready made s.r.o. na prodej a případně zvolí také některé z doplňkových služeb, například poskytnutí sídla či pronájem kanceláře. Poté už jen podepíše smlouvu o převodu obchodního podílu a zaplatí poskytovateli ready made požadovaný poplatek. Okamžikem podpisu smlouvy získává vlastnická i jednací práva za společnost a může zahájit podnikatelskou činnost. Poskytovatel ready made poté expresně vyřídí zápis veškerých změn na úřadech. V obchodním rejstříku se provedené změny promítnou z pravidla nejpozději do jednoho týdne od podpisu smlouvy. Prodej sro je maximálně rychlý.

Jaké jsou výhody s.r.o. oproti živnostenskému podnikání?

Provozovat živnost může v České republice každá osoba starší 18 let, která splňuje podmínky bezúhonnosti a způsobilosti k právním úkonům a nemá žádné závazky vůči finančnímu úřadu. K zahájení živnostenského podnikání je dále nutné získat živnostenské oprávnění, které v případě ohlašovacích živností vzniká dnem jejího ohlášení, resp. dnem jejího zapsání do živnostenského rejstříku. U koncesovaných živností je rozhodující den, kdy rozhodnutí o udělení koncese nabývá právní moci.

V případě s.r.o. je proces zahájení podnikatelské činnosti o něco složitější. Budoucí podnikatel musí nejprve sepsat zakladatelskou listinu či společenskou smlouvu a složit základní kapitál v hodnotě 200.000 Kč. V případě více společníků musí každý z nich uhradit minimálně jeho zákonem uloženou část. Následně může jeden ze společníků podat návrh na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku. Podnikatelská činnost může být vyvíjena teprve v okamžiku, kdy je společnost v obchodním rejstříku řádně zapsaná, což při standardním postupu trvá asi 6 až 8 týdnů.

Kromě komplikovanějšího zahájení podnikání je v případě s.r.o. složitější také následná správa společnosti. Její správné fungování totiž kromě osoby majitele ze zákona vyžaduje ještě přítomnost jednatele a valné hromady. Nepovinně může být jako kontrolní orgán zřízena také dozorčí rada.

Přes všechny tyto komplikace má podnikání ve formě s.r.o. jednu zásadní výhodu. Na rozdíl od živnostníka, který za závazky plynoucí z podnikání ručí celým svým majetkem, ručí vlastníci s.r.o. za závazky společnosti pouze do výše svého vkladu, resp. do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Soukromý majetek společníků je tedy zcela v bezpečí. Složitý administrativní proces spojený se zakládáním nové s.r.o. lze navíc snadno obejít koupí ready made s.r.o., tedy předzaložené společnosti, u které byly veškeré potřebné formality již předem vyřízeny. Vyhnout se lze v tomto případě i počátečnímu skládání základního kapitálu.

Pokud využijete prodej sro od Scott & Weber, nabízíme vám pomoc s administrativními záležitostmi formou doplňkových služeb.

Může s.r.o. založit jediná osoba?

Na rozdíl od a.s. nebo SE může s.r.o. založit i jediná fyzická osoba. Ze zákona může mít s.r.o. celkem 1 až 50 společníků. Pokud má společnost pouze jednoho zakladatele, je sepisována zakladatelská listina, která musí být pořízena ve formě notářského zápisu. Pokud má společnost více zakladatelů, je uzavírána společenská smlouva, která povinně obsahuje název nové společnosti, její sídlo, předmět podnikání, určení společníků, výši základního vkladu včetně způsobu a lhůty jeho splacení, určení správce vkladu, jména a bydliště jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají, a dále jména a bydliště členů dozorčí rady, pokud je zřizována. Také společenská smlouva musí být pořízena v podobě notářského zápisu.

Po sepsání zakladatelské listiny či uzavření společenské smlouvy následuje podání návrhu na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku. K tomuto návrhu musí být povinně přiložena společenská smlouva nebo zakladatelská listina, případné stanovy společnosti a doklad o splacení vkladů. Pokud je společnost zakládána jedinou osobou, může být do obchodního rejstříku zapsána teprve ve chvíli, kdy je její základní kapitál 100% splacen. Pokud má společnost více zakladatelů, musí být před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku splaceno minimálně 30 % každého peněžitého vkladu a splacené peněžité vklady musejí spolu s nepeněžitými vklady dosahovat hodnoty minimálně 100.000 Kč.

Scott & Weber nabízí snadné řešení v podobě prodeje sro, která je již založena!

Nezávazná poptávka

Zašlete nám svůj dotaz a nezávaznou nabídku obdržíte obratem nebo nás můžete kontaktovat na tel. čísle:
774 498 933
800 550 570 (zelená linka)