Prodej Ready made a. s.

Máte rozsáhlé podnikatelské záměry, které potřebujete realizovat co nejdříve? Chcete akciovou společnost bez nutnosti skládání základního kapitálu a vyřizování úředních formalit? Zvolte ready made a.s. od Scott & Weber!

3
3

Založené a prodané společnosti
za uplnynulých 30 dní

Prodej READY MADE A.S.

Akciová společnost je rozšířenou a vysoce důvěryhodnou formou podnikání po celém světě. Základní kapitál musí být v minimální hodnotě 2.000.000 Kč. Jména akcionářů za splnění určitých podmínek nemusí být zveřejněna v obchodním rejstříku. Chcete-li se vyhnout náročnému zakládacímu procesu i skládání povinného kapitálu při zakládání společnosti, vyberte si z nabídky ready made a.s. na prodej od Scott & Weber!
Po podpisu smlouvy můžete za společnost ihned začít jednat. Všechny formality spojené s jejím převodem vyřídíme za Vás a zaručíme Vám také její prvotřídní právní dokumentacinulovou účetní historii. Rádi Vám pomůžeme i s její následnou správou, a to včetně vedení účetnictví, právního a daňového poradenství či organizace valných hromad.

Aktuální NABÍDKA ČESKÝCH READY MADE A.S.

Obchodní firma Zápis Status Zvýhodněná cena za společnost (Kč) Cena základní (Kč) Poznámka
při využití sídla 3 roky při využití sídla 2 roky při využití sídla 1 rok
TENIANAS a.s. 10/15 65 700 69 700 74 700 79 700 Společnost splňuje požadavky NOZ a ZOK. Možnost bank.účtu vedeném zdarma. Poskytujeme asistenci při reg.DPPO, DPH a ČSSZ.
WEDOVILIUM a.s. 10/14 Zamluveno 64 900 69 900 74 900 79 900 Společnost splňuje požadavky NOZ a ZOK. Možnost bank.účtu vedeném zdarma. Poskytujeme asistenci při reg.DPPO, DPH a ČSSZ.
DIOMEDA a.s. 03/16 64 900 69 900 74 900 79 900 Společnost splňuje požadavky NOZ a ZOK. Možnost bank.účtu vedeném zdarma. Poskytujeme asistenci při reg.DPPO, DPH a ČSSZ.
BRIDEPONET a.s. 4/15 Zamluveno 52 700 52 700 52 700 52 700 Akce - nejlevnější a.s. bez ohledu na variantu! Navíc možnost bank.účtu zdarma. Poskytujeme asistenci s registracemi k DPPO, DPH a ČSSZ.
MIDENOWAYS a.s. 03/16 64 900 69 900 74 900 79 900 Možnost bank.účtu vedeném zdarma. Poskytujeme asistenci při reg.DPPO, DPH a ČSSZ.
PINTONLESS a.s. 4/15 Prodáno 49 900 49 900 49 900 54 900 Akce! Jednotná cena 49.900 Kč při využití jakékoliv varianty sídla. Společnost splňuje požadavky NOZ a ZOK.

Proč zvolit AKCIOVOU SPOLEČNOST

Akciová společnost je vhodnou formou podnikání především u velkých projektů, které vyžadují větší finanční prostředky. Vysoký základní kapitál zvyšuje její důvěryhodnost vůči obchodním partnerům. Díky akciím na doručitele dokáže svým majitelům zajistit maximální ochranu soukromí. V bezpečí je také jejich soukromý majetek, za závazky společnosti totiž ručí pouze výší svého vkladu.

Výhody a.s.

  • Vysoká důvěryhodnost
  • Ochrana soukromí akcionářů
  • Ochrana soukromého majetku akcionářů
  • Snadná změna vlastníka společnosti

Vaše časté dotazy

Jak probíhá prodej ready made a.s.?

Převod ready made akciové společnosti na jejího nového vlastníka je velmi rychlý a jednoduchý. Poté, co si budoucí majitel vybere z nabídky vhodnou společnost, už jen podepíše smlouvu o převodu cenných papírů a zaplatí požadovaný poplatek. Tím nabývá vlastnických a jednacích práv za společnost a může začít podnikat. Veškeré ostatní formality spojené s prodejem a.s. za něj vyřídí poskytovatel, od kterého společnost kupuje. Jelikož je společnost již předem zanesena do obchodního rejstříku, probíhá provedení potřebných změn poměrně rychle, zpravidla do jednoho týdne.

Může akciovou společnost založit jediná fyzická osoba?

Akciovou společnost může ze zákona založit minimálně jedna právnická nebo dvě fyzické osoby. Při zakládání společnosti jednou osobou je sepisována takzvaná zakladatelská listina, která má formu notářského zápisu. Pokud společnost zakládají dvě nebo více osob, je nutné uzavřít zakladatelskou smlouvu. V případě ready made a.s. na prodej byly tyto formality již předem vyřízeny poskytovatelem ready made. Akciovou společnost si od něj může koupit libovolný počet fyzických nebo právnických osob, a to dokonce i pouze jediná fyzická osoba, která by sama společnost nemohla založit.

Lze zaručit anonymitu vlastnictví akcií?

Akcie jsou vydávány ve dvou základních formách, jako akcie na jméno nebo akcie na majitele. U akcií na jméno musí listinná nebo zaknihovaná podoba akcie povinně obsahovat jméno akcionáře a dále pak název a sídlo společnosti, označení formy akcie, jmenovitou hodnotu, datum emise, výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise. V případě akcií na majitele, jinak označovaných také jako akcie na doručitele nebo anonymní akcie, jméno akcionáře uváděno není a majiteli je tak zaručena anonymita, která mu zajišťuje soukromí a bezpečí. Tuto anonymitu lze majiteli do budoucna zaručit i v případě, že by v České republice došlo ke změně zákonů. Jako vlastník akcií totiž může být uvedena zahraniční společnost sídlící v některém ze států, ve kterém je anonymita vlastnictví zachována. Prodej ready made akciových společností vám umožní bezpečnost.

Nezávazná poptávka

Zašlete nám svůj dotaz a nezávaznou nabídku obdržíte obratem nebo nás můžete kontaktovat na tel. čísle:
774 498 933
800 550 570 (zelená linka)