Organizace valných hromad

Zajistíme organizaci valné hromady společnosti v rámci celé České republiky.

Pokud si klienti objednají tuto službu, v předstihu jim oznamujeme kdy je vhodný termín na uspořádání valné hromady jejich společnosti. Zorganizujeme svolání valné hromady, příslušnou korespondenci, organizaci programu, prezenční listinu, hlasování, předsedu Valné hromady, zpracujeme zápis, zajistíme změny stanov společnosti, vložení dokumentů do sbírky listin v obchodním rejstříku a veškeré související právní úkony. Samozřejmě pokud je potřeba uspořádat valnou hromadu či sepsat její rozhodnutí formou notářského zápisu, máme k dispozici notářské služby.

Každá společnost je ze zákona povinna minimálně jednou ročně svolat valnou hromadu. Hlavním bodem programu je schválení výsledků hospodaření společnosti za předchozí rok. Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti a její pravidla jsou stanovena zákonem číslo 90/2012 Sbírky (Zákon o obchodních korporacích) ve znění jeho pozdějších novelizací.

Našim klientům zajistíme veškeré záležitosti týkající se valné hromady tak, aby se pro ně stala příjemným společenským zážitkem.

Poskytujeme tyto služby:

  • organizaci valné hromady
  • zajištění přítomnosti notáře na řádné valné hromadě a sepsání zápisu z jednání valné hromady a rozhodnutích z valné hromady
  • vypracování potřebných dokumentů k valné hromadě – např. návrhu účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku či úhrady ztráty
  • vložení dokumentů do sbírky listin v obchodním rejstříku
  • veškeré související právní úkony

Nezávazná poptávka

Zašlete nám svůj dotaz a nezávaznou nabídku obdržíte obratem nebo nás můžete kontaktovat na tel. čísle:
774 498 933
800 550 570 (zelená linka)